Bivirkninger fra Cialis

Alle legemidler medfører en risiko for bivirkninger og i dette innlegget ser vi på bivirkninger fra Cialis. Det understrekes at dette er bivirkninger som i vanligvis er kortvarige og/eller milde og at Cialis anses som en trygg og effektiv behandling av erektil dysfunksjon.

Milde og kortvarige plager

I følge seriøse nettsteder som Lommelegen og Felleskatalogen er bivirkningene fra Cialis vanligvis moderate (milde) og også kortvarige. Videre er det i følge nettstedet Alt om Potensmiddel slik at nesten ingen av de 4000 deltakerne i en stor australsk studie sluttet å bruke Cialis på grunn av bivirkninger. Faktisk var det kun 1,7 prosent som opplevde så plagsomme bivirkninger at de sluttet. Når tallene for Placebogruppen var 1,1 prosent kan det trygt slås fast at de aller, aller fleste ikke vil oppleve ubehag ved bruk av Cialis.

Bivirkninger kan forekomme

De vanligste bivirkningene fra bruk av Cialis og virkestoffet tadalafil inkluderer hodepine, ømme muskler, tett nese og fordøyelsesbesvær. Mindre vanlige bivirkninger er for eksempel svimmelhet, magesmerter, uklart syn og økt svette, mens besvimelse, krampeanfall og forbigående hukommelsestap er sjeldne bivirkninger.

Les om fordelene med Levitra smeltetabletter

Legg imidlertid merke til at vanlige bivirkninger fra Cialis ikke betyr at disse plagene er vanlige. Det betyr kun at det er de bivirkningene som forekommer hyppigst. Noen av de mindre vanlige bivirkningene forekommer for eksempel kun hos 1 av 1000 personer. Du finner en fullstendig oversikt over mulige bivirkninger knyttet til bruk av Cialis i pakningsvedlegget. Her kan du lese om Cialis og kvinner

Gode alternativer

Dersom du er bekymret for bivirkninger fra Cialis, dersom du har opplevde bivirkninger, eller dersom du av en medisinsk årsak ikke kan benytte denne potensmedisinen, finnes det alternativer. Et av disse er Cialis Daily, den eneste potenspillen som er ment for daglig bruk. Denne inneholder nemlig langt mindre doser av virkestoffet tadalafil. Et annet alternativ er Levitra som gjerne anbefales til menn med underliggende helseproblemer og som gir relativt liten risiko for bivirkninger. Et siste alternativ er den nye potensmedisinen Spedra som kan være et alternativ for menn som reagerer negativt på virkestoffene i andre potensmedisiner som Cialis. Spedra skal for øvrig gi liten risiko for bivirkninger.

Sjekk hvor du kan kjøpe Spedra

Tagged , , .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.