Hvilke bivirkninger gir Cialis?

Sist oppdatert

Alle legemidler medfører en risiko for bivirkninger og i dette innlegget ser vi på bivirkninger fra Cialis. Det understrekes at dette er bivirkninger som i vanligvis er kortvarige og/eller milde og at Cialis anses som en trygg og effektiv behandling av erektil dysfunksjon.

Dette potensmiddelet gir nesten aldri  bivirkninger

Milde og kortvarige plager

I følge seriøse nettsteder som Lommelegen og Felleskatalogen er de vanligste bivirkningene fra Cialis normalt moderate (milde) og også relativt kortvarige. Videre er det i følge nettstedet Alt om Potensmiddel slik at svært få av de 4000 deltakerne i en stor australsk studie sluttet å bruke Cialis på grunn av bivirkninger. Faktisk var det kun 2,7 prosent som opplevde så plagsomme bivirkninger at de sluttet. Når tallene for Placebogruppen var 1,1 prosent kan det trygt slås fast at de aller vil oppleve fordelene som større enn ulempene i form av bivirkninger.

Bivirkninger kan forekomme

De vanligste bivirkningene fra bruk av Cialis og virkestoffet tadalafil inkluderer hodepine, ømme muskler, tett nese og fordøyelsesbesvær. Mindre vanlige bivirkninger er for eksempel svimmelhet, magesmerter, uklart syn og økt svette, mens besvimelse, krampeanfall og forbigående hukommelsestap er sjeldne bivirkninger. NB: Utfyllende og viktig informasjon finnes i pakningsvedlegget.

Les om fordelene med Levitra smeltetabletter

Legg for øvrig merke til at vanlige bivirkninger fra Cialis ikke betyr at disse plagene er vanlige. Det betyr kun at det er de bivirkningene som forekommer hyppigst. Noen av de mindre vanlige bivirkningene forekommer for eksempel kun hos 1 – 10 av 1000 personer. Du finner en fullstendig oversikt over mulige bivirkninger knyttet til bruk av Cialis i pakningsvedlegget. Her kan du lese om Cialis og kvinner

Gode alternativer

Dersom du er bekymret for bivirkninger fra Cialis, dersom du har opplevde bivirkninger, eller dersom du av en medisinsk årsak ikke kan benytte denne potensmedisinen, finnes det alternativer. Et av disse er Cialis Daily, den eneste potenspillen som er ment for daglig bruk. Denne inneholder nemlig mindre doser av virkestoffet tadalafil.

Et annet alternativ er Levitra som gjerne anbefales til menn med underliggende helseproblemer og som gir relativt liten risiko for bivirkninger. Enda mindre risiko for bivirkninger får du ved å benytte reseptfrie potenspiller og her er risikoen først og fremst knyttet til allergiske reaksjoner ovenfor ingrediensene. Her kan du lese om et godt alternativ.

Om Fredrik

Jeg har i snart 7 år skrevet artikler om helse og helseprodukter. Seksuell helse, behandling av overvekt og forskjellige kosttilskudd er min spesialitet.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.