Bivirkninger fra potensmedisiner

Sist oppdatert

Som for andre legemidler er det en risiko for bivirkninger knyttet til bruk av potensmedisiner som Cialis, men risikoen er relativt lav og i følge store internasjonale undersøkelser er det svært få som velger å slutte med potensmedisiner på grunn av bivirkninger.

Legemidler vurderes grundig

Før et legemiddel godkjennes og blir gjort tilgjengelig blir det meget grundig vurdert og mulige bivirkninger er naturligvis en viktig del av slike vurderinger. Blant annet vurderes fordeler opp mot ulemper og litt forenklet kan vi si dette om godkjente legemidler, og i dette tilfellet potensmedisiner. Fordelene i form av effekten mot impotens mer enn oppveier de eventuelle ulempene som for eksempel bivirkninger.

Individuelle forskjeller

Risikoen for bivirkninger og de mulige bivirkningene er med andre ord akseptable og godkjente potensmedisiner gir større fordeler enn ulemper. Men, dette er generelle betraktninger og det finnes store individuelle forskjeller. Det gjelder både i forhold til risikoen for bivirkninger og også i forhold til hvordan disse vil føles. For noen vil en bivirkning som hodepine være akseptabelt, mens andre vil finne det så plagsomt at de velger å kutte ut den bestemte potensmedisinen.

Forsøke gjerne en annen potenspille

Dersom du opplever plagsomme bivirkninger fra en potensmedisin kan det absolutt hjelpe dersom du forsøker en annen potenspille. En person som opplever plagsomme bivirkninger fra Cialis behøver for eksempel ikke å oppleve dette ved bruk av Viagra og motsatt. På grunn av store individuelle forskjeller det det vanskelig å si noe om hvilke potensmedisin som vil være best for deg, men generelt sett regnes Levitra og Spedra for å gi minst risiko for bivirkninger.

Forbigående og milde bivirkninger

De fleste bivirkninger fra godkjente potensmedisiner er milde og av kortvarig karakter. Det betyr blant annet at eventuelle bivirkningene som regel vil forsvinne når kroppen har tilvent seg legemiddelet.  Flere undersøkelser bekrefter dette og en av disse har vi omtalt i denne artikkelen. Denne undersøkelsen viser at det er lite mindretall som opplever så plagsomme bivirkninger at de velger å stoppe bruken av Cialis.

Vanlige bivirkninger er ikke vanlige

Når de leser om bivirkninger fra potensmedisiner og andre legemidler deles disse gjerne inne i kategoriene vanlige, mindre vanlige, sjeldne, svært sjeldne og ukjente bivirkninger. Legg i den sammenheng merke til at begrepet vanlige bivirkninger kan være noe misvisende. Det betyr nemlig ikke at det er vanlig å oppleve disse, men at det er det vanligste bivirkningene og som regel rammer disse 1 av 10.

Les om potenspiller som er reseptbelagte

Bivirkninger fra ulovlige potensmedisiner

Falske kopier av potensmedisiner selges fra flere titalls ulovlige nettapotek og informasjonen ovenfor gjelder ikke slike potenspiller. Ulovlige nettapotek selger i beste fall ikke generiske potensmedisiner som ikke er godkjent og i verste fall potenspiller som inneholder alt fra rottegift til veimaling. Alle potensmedisiner som er kjøpt fra et ulovlig nettapotek kan gi svært alvorlige bivirkninger, inkludert alvorlig sykdom og dødsfall.

Sjekk hvilke erfaringer andre har med Cialis

NB: Dette er kun ment som generell informasjon om bivirkninger fra potensmedisiner og bør ikke brukes som grunnlag for å ta avgjørelser knyttet til din helse. Utfyllende informasjon om bivirkninger finner du i pakningsvedlegget, på felleskatalogen.no og på på drugs.com.

Om Fredrik

Jeg har i snart 7 år skrevet artikler om helse og helseprodukter. Seksuell helse, behandling av overvekt og forskjellige kosttilskudd er min spesialitet.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.